Vänförening

Lyckå Kammarmusik Festivals Vänner

är en politiskt och religiöst obunden förening som verkar för att Lyckå Kammarmusik Festival ska kunna fortsätta att utvecklas i sin konstnärliga strävan. Detta gör man genom att lämna stöd och hjälp med praktiska arrangemang kring festivalen. Man ordnar bostäder åt de medverkande, servering till publiken, blommor åt artisterna, affischering och lotterier. Man söker sponsorer, hjälper till med biljettförsäljningen och agerar allmän problemlösare.


Vänföreningen deltar också aktivt i arbetet för att utveckla Lyckå Kammarmusik Festival till ett brett Internationellt Festspel i Blekinge.

Festivalens styrelse uppskattar oerhört mycket allt det arbete som vår vänförening gör för oss.


Styrelse och aktiva medarbetare:

Helén Bengtsson, Håkan Lennerstad, Lisbeth Melin, Birgitta Olsson, Karl-Erik Olsson, Mats Walter, Tommy Anbrand, Bernt Johannesson, Yvonne Johannesson, Kerstin Johnsson, Katarina Karlsson, Tommy Melin, Bodil Sivertsson, Evert Sivertsson, Magnus Widfeldt, Maj-Britt Widfeldt, Anders Welltén, Tomas Carlevi.

Stöd festivalen genom att bli medlem i Lyckå Kammarmusik Festivals Vänner mot en årsavgift på 100 kr till föreningens postgiro 72 07 83 – 0. I avgiften ingår en lott till det årliga lotteriet.

Adress: Södra Fäjö 5, 371 94 Lyckeby.

Vinster i 2024 års lotteri:

Vas, Hästö Leramik                    895:-

Skål, Camilla Arvidsson             850:-

Bok, Leifh Stenholm,

Örlogsstaden  Karlskrona         469:-

Litet fat, Camilla Arvidsson       250:-

Ljuslykta, Iittala                           149:-


Dragningen kommer att ske under festivalveckan.