Vänförening

Lyckå Kammarmusik Festivals Vänner

är en politiskt och religiöst obunden förening som verkar för att Lyckå Kammarmusik Festival ska kunna fortsätta att utvecklas i sin konstnärliga strävan. Detta gör man genom att lämna stöd och hjälp med praktiska arrangemang kring festivalen. Man ordnar bostäder åt de medverkande, servering till publiken, blommor åt artisterna, affischering och lotterier. Man söker sponsorer, arrangerar konstutställningen, hjälper till med biljettförsäljningen, bjuder på

avslutningsfest och agerar allmän problemlösare.


Vänföreningen deltar också aktivt i arbetet för att utveckla Lyckå Kammarmusik Festival till ett brett Internationellt Festspel i Blekinge.

Festivalens styrelse uppskattar oerhört mycket allt det arbete som vår vänförening gör för oss.


Styrelse och aktiva medarbetare:

Birgitta Gamelius, Jan Robért, Helén Bengtsson, Håkan Lennerstad, Lisbeth Melin, Birgitta Olsson, Karl-Erik Olsson, Mats Walter, Tommy Anbrand, Anita Arvidsson, Elisabet Ekman, Ulf Eriksson, Bernt Johannesson, Yvonne Johannesson, Kerstin Johnsson, Katarina Karlsson, Kerstin Käll, Tommy Melin, Bo Nilsson, Majvor Nilsson, Ingvar Ovhed, Ruth Ovhed, Louise Sandström, Bodil Sivertsson, Evert Sivertsson, Magnus Widfeldt, Maj-Britt Widfeldt.

Stöd festivalen genom att bli medlem i Lyckå Kammarmusik Festivals Vänner mot en årsavgift på 75 kr till föreningens postgiro 72 07 83 – 0.

Adress: Södra Fäjö 5, 371 94 Lyckeby.

Föreningen anordnar också ett årligt lotteri med möjlighet att vinna olika konstverk från tidigare utställare. Lotteriet för 2020 är dock framflyttat till år 2021.

Nedan visas vinster i 2019 års lotteri samt information om dem.