Kontakt

Kontakttelefon!

Under perioden 26 juni till 16 juli finns det möjlighet att kontakta festivalen på mobilnummer 0769 - 27 14 33. Där går det att få ytterligare information och hjälp angående festivalen.

Tillgänglighet
Personer med någon form av funktionsnedsättning ska kunna besöka Lyckå Kammarmusik Festivals konserter på ett säkert sätt.

Inför varje konsert kontrolleras att erforderlig tillgänglighet är tillgodosedd avseende bl.a. gångytor, ramper, trappor, hissar, sittplatser, toaletter samt utrymning och uppsamlingsplats.

Person med en funktionsnedsättning ska komma i jämförbar situation med en person utan funktionsnedsättning. Ansvarig personal för lokaler samt funktionärer från Lyckå Kammarmusik Festival bistår med hjälp om behov finns.