Startsida

Se dokumentär om festivalen! Klicka på bilden nedan:

Lyckå-30år

För dig som kommer resande för att besöka festivalen finns mycket som kommunen har att erbjuda dig.

Bilden nedan länkar dig vidare till Visit Karlskrona.

Lyckå Kammarmusik Festival - Blekinges Internationella Festspel 40 år!

Re-Creation!


Kära Musikvänner!


Lyckå Kammarmusik Festival 2023 genomfördes på ett fantastiskt härligt sätt!

Tack för allt arbete, allt engagemang!

Det känns som en bragd att vi lyckades.

Med energi, känsla och förmåga blev det den 40:e festivalen.

Tack till er alla: publik, medarbetare och artister för strålande insatser, så att årets festival blev en angelägenhet, speglad i chiaroscuro: ljus och mörker,

fragment, aspekter, dissonans - nyckelorden för årets festival.


Det handlar om avgörande ögonblick - det pågående livet.

Det handlar om att bevara det lilla som bara passerar, livet i sina sannaste beståndsdelar - och i takt med att det mörknar - ser man ljuspunkterna tydligare.


Lyckå Kammarmusik Festival 2023, en efterlängtad ljuspunkt som med kreativitet, vitalitet och reflektion blev livgivande. Festivalen är med sin långa historia sannerligen en mäktig händelse - en kulturgärning som vi kan vara glada och stolta över.

Det inspirerar till fortsättning!

Nu låter vi årets festival sjunka in och så småningom tar vi sats för nya bravader i musikens och konstens tecken med Lyckå Kammarmusik Festival 2024.

Hoppas vi ses då!


Varma musikhälsningar


Berth Nilsson

Konstnärlig ledareLyckå Kammarmusik Festival/Blekinges Internationella Festspel har som målsättning att bygga en unik, konstnärlig arbetsmodell och skapa en öppen och experimentell scen med lokal och regional förankring. En scen med plats för såväl klassiskt som nytt, olika genrer, gränsöverskridande men framför allt verksamhet som präglas av kreativitet, kommunikation och utveckling.

Lyckå Kammarmusik Festival Re-Creation cirklar kring skapande, återskapande och nyskapande; och bl.a. med avstamp i klassikerna som inspirationskälla men också vidare över gränsöverskridande domäner som improvisationsmusik, ny musik och andra konstnärliga former.

Festivalen är medlem i det internationella Beethoven Pastoral project, se länk.

Beethoven Pastoral projekt blir en viktig signal för humanitet mellan människa till människa och mellan människa och natur.

Det signalerar att konsten gör människan till människa men att naturen är dess moder.

Vi står i ett idéhistoriskt flöde men klarar inte en fortsatt utveckling utan "Urlicht", konstverkets ursprung eller urkraften - naturen!


Beethoven's Pastoral project will be an important signal for the humanity of man to man, and between man and nature.

It signals that art makes man human but that nature is its mother.

We are in an idea-historical flow, but cannot withstand further development without "Urlicht", the origin of the artwork or the primordial force - nature!