Startsida

Se dokumentär om festivalen! Klicka på bilden nedan:

Lyckå-30år

För dig som kommer resande för att besöka festivalen finns mycket som kommunen har att erbjuda dig.

Bilden nedan länkar dig vidare till Visit Karlskrona.

Lyckå Kammarmusik Festival - Blekinges Internationella Festspel 40 år!

30 juni - 7 juli  2024

Det innebär ett 40 års-jubileum 1984 - 2024!


Kära Musikvänner!


Lyckå Kammarmusik Festival handlar om Re-Creation - om att levandegöra.


Vaclav Havel och det tjeckiska utgör inspirationskällor för årets Lyckå Kammarmusik Festival

som får ett humanistiskt avstamp.

Vaclav Havel, en dramatiker och samvetsfånge som blev president i Tjeckoslovakien och Tjeckien. Efter att ha mött många motgångar levde Havel med en anda av hopp, som han definierade som "förmågan att arbeta för något för att det är bra, inte bara för att det har en chans att lyckas." Hans fredliga motstånd skakade grunden för ett imperium, avslöjade tomheten i en repressiv ideologi och bevisade att moraliskt ledarskap är mer kraftfullt än något vapen. Han spelade en avgörande roll i sammetsrevolutionen som vann hans folk dess frihet och inspirerade generationer att nå självbestämmande och värdighet i alla delar av världen. Han förkroppsligade också strävandena hos en halv kontinent som hade blivit avskuren av järnridån och hjälpte till att släppa lös historiens tidvatten som ledde till ett enat och demokratiskt Europa.

Vilken anda!


Detta inspirerar oss för att forma en Lyckå Kammarmusik Festival som förhoppningsvis har något att säga - där nyckelorden är ”avsked - en ny värld”.

Vi har mycket på hjärtat som vi vill dela med oss av.

Ser fram emot att mötas.


hälsar

Berth Nilsson

Konstnärlig ledareLyckå Kammarmusik Festival/Blekinges Internationella Festspel har som målsättning att bygga en unik, konstnärlig arbetsmodell och skapa en öppen och experimentell scen med lokal och regional förankring. En scen med plats för såväl klassiskt som nytt, olika genrer, gränsöverskridande men framför allt verksamhet som präglas av kreativitet, kommunikation och utveckling.

Lyckå Kammarmusik Festival Re-Creation cirklar kring skapande, återskapande och nyskapande; och bl.a. med avstamp i klassikerna som inspirationskälla men också vidare över gränsöverskridande domäner som improvisationsmusik, ny musik och andra konstnärliga former.

Festivalen är medlem i det internationella Beethoven Pastoral project, se länk.

Beethoven Pastoral projekt blir en viktig signal för humanitet mellan människa till människa och mellan människa och natur.

Det signalerar att konsten gör människan till människa men att naturen är dess moder.

Vi står i ett idéhistoriskt flöde men klarar inte en fortsatt utveckling utan "Urlicht", konstverkets ursprung eller urkraften - naturen!


Beethoven's Pastoral project will be an important signal for the humanity of man to man, and between man and nature.

It signals that art makes man human but that nature is its mother.

We are in an idea-historical flow, but cannot withstand further development without "Urlicht", the origin of the artwork or the primordial force - nature!