Startsida

Se dokumentär om festivalen! Klicka på bilden nedan:

Lyckå-30år

För dig som kommer resande för att besöka festivalen finns mycket som kommunen har att erbjuda dig.

Bilden nedan länkar dig vidare till Visit Karlskrona.

Lyckå Kammarmusik Festival - Blekinges Internationella Festspel 40 år!

Re-Creation!


Kära Musikvänner!


Lyckå Kammarmusik Festival går vidare mot ännu en festival - för 40:e året i rad!

Det handlar om Re-Creation - om att levandegöra.


Författaren Inger Christensen och hennes sonettkrans Fjärilsdalen

är en av inspirationskällorna.

Fjärilsdalen handlar om evighet och flyktighet, livet och döden, totala motpoler som alltså likväl är beroende av varandra.

Det handlar om det flyktiga livet från larv till vacker fjäril,

ett starkt tecken på en ny början på ett högre plan.

Precis som fjärilen kommer fram ur sin kokong,

kan det betyda att ny skönhet och medvetenhet träder fram,

pånyttfödelse och transformation.

Fjärilen är en mycket gammal symbol för själen och till och med för själva livet.


40 år med Lyckå Kammarmusik Festival är mäktigt.

Ett långt festival-liv.

En kulturgärning, i kreativitetens och reflektionens tecken som givit unika erfarenheter. Erfarenheter som är delade med vår kära publik.

I de konstnärliga uttrycken får vi följa med i mänskligt erfarande och kan även uppleva hur det sträcker sig bortom oss. Vår möjlighet att dela erfarenhet är förutsättningen för att vi ska kunna följa med i ett konstnärligt verk: till exempel i musiken, ordet, bilden och som kan leda till en svindlande känsla av hur världen sträcker ut sig långt bortom de egna horisonterna. Det är ett försök att skapa något mer än underhållning, då denna risken med underhållning är att den bara stannar kvar och befäster erfarenheter vi redan kände till.


Chiaroscuro: ljus och mörker,

fragment, aspekter, dissonans är nyckelord för årets festival.

Det handlar om avgörande ögonblick - det pågående livet.

Det handlar om att bevara det lilla som bara passerar, livet i sina sannaste beståndsdelar - och i takt med att det mörknar - ser man ljuspunkterna tydligare.


Ljuspunkter att se fram emot:

I årets Lyckå Kammarmusik Festival ryms helt naturligt signalerna från strålande mästare som Bach, Corelli, Mozart, Schubert, Britten men också i folkton och jazz och i en konstutställning.

Programmet kommer att presenteras här i sin helhet 15 maj.


Varmt välkomna till Lyckå Kammarmusik Festival 2023, den 40:e i ordningen.


Berth Nilsson

Konstnärlig ledareLyckå Kammarmusik Festival/Blekinges Internationella Festspel har som målsättning att bygga en unik, konstnärlig arbetsmodell och skapa en öppen och experimentell scen med lokal och regional förankring. En scen med plats för såväl klassiskt som nytt, olika genrer, gränsöverskridande men framför allt verksamhet som präglas av kreativitet, kommunikation och utveckling.

Lyckå Kammarmusik Festival Re-Creation cirklar kring skapande, återskapande och nyskapande; och bl.a. med avstamp i klassikerna som inspirationskälla men också vidare över gränsöverskridande domäner som improvisationsmusik, ny musik och andra konstnärliga former.

Festivalen är medlem i det internationella Beethoven Pastoral project, se länk.

Beethoven Pastoral projekt blir en viktig signal för humanitet mellan människa till människa och mellan människa och natur.

Det signalerar att konsten gör människan till människa men att naturen är dess moder.

Vi står i ett idéhistoriskt flöde men klarar inte en fortsatt utveckling utan "Urlicht", konstverkets ursprung eller urkraften - naturen!


Beethoven's Pastoral project will be an important signal for the humanity of man to man, and between man and nature.

It signals that art makes man human but that nature is its mother.

We are in an idea-historical flow, but cannot withstand further development without "Urlicht", the origin of the artwork or the primordial force - nature!