Startsida

Se dokumentär om festivalen! Klicka på bilden nedan:

Lyckå-30år

För dig som kommer resande för att besöka festivalen finns mycket som kommunen har att erbjuda dig.

Bilden nedan länkar dig vidare till Visit Karlskrona.

Lyckå Kammarmusik Festival - Blekinges Internationella Festspel 39 år!

Det handlar om tiden, minnet, konsten
Det  handlar om Re-Creation - om att levandegöra


2022 är det 100 år sedan Marcel Proust fullbordade sitt verk "På spaning efter den tid som flytt".
Ett verk som väcker tankar om tiden, minnet, konsten.
Lyckå Kammarmusik Festival 2022 låter sig inpireras av Proust och ger musikaliska perspektiv på såväl skapande som reflekterande - i dåtid, nutid och framtid.

1922, modernismens tidevarv kan kännas längesen och har smält in i samma avlägsna förflutenhet som säg barocken eller romantiken, men där inifrån skickar den fortfarande ut signaler till oss.
Och de är starka, några av dem helt enkelt omistiliga.
Därför ryms i årets Lyckå Kammarmusik Festival helt naturligt "signalerna" från Bach, Haydn, Debussy, Britten, Ligeti, folkton och improvisation.
Programmet kommer att presenteras här i sin helhet 27 maj.

Varmt välkomna till Lyckå Kammarmusik Festival 2022, den 39:e i ordningen!


Berth Nilsson, konstnärlig ledare


Lyckå Kammarmusik Festival/Blekinges Internationella Festspel har som målsättning att bygga en unik, konstnärlig arbetsmodell och skapa en öppen och experimentell scen med lokal och regional förankring. En scen med plats för såväl klassiskt som nytt, olika genrer, gränsöverskridande men framför allt verksamhet som präglas av kreativitet, kommunikation och utveckling.

Lyckå Kammarmusik Festival Re-Creation cirklar kring skapande, återskapande och nyskapande; och bl.a. med avstamp i klassikerna som inspirationskälla men också vidare över gränsöverskridande domäner som improvisationsmusik, ny musik och andra konstnärliga former.

Festivalen är medlem i det internationella Beethoven Pastoral project, se länk.

Beethoven Pastoral projekt blir en viktig signal för humanitet mellan människa till människa och mellan människa och natur.

Det signalerar att konsten gör människan till människa men att naturen är dess moder.

Vi står i ett idéhistoriskt flöde men klarar inte en fortsatt utveckling utan "Urlicht", konstverkets ursprung eller urkraften - naturen!


Beethoven's Pastoral project will be an important signal for the humanity of man to man, and between man and nature.

It signals that art makes man human but that nature is its mother.

We are in an idea-historical flow, but cannot withstand further development without "Urlicht", the origin of the artwork or the primordial force - nature!