Startsida

Lyckå Kammarmusik Festival - Blekinges Internationella Festspel 40 år!

Re-Creation!


Kära Musikvänner!


Det är en dunkel tid på olika fronter.
Man letar efter ljuspunkter.

Konst och kultur kan hjälpa oss med det och förhoppningsvis kan vår Lyckå Kammarmusik Festival bidra med något positivt - något som ger ett speciellt skimmer i tillvaron.

Arbetet med Lyckå Kammarmusik Festival går vidare - en gärning som inspirerar till fortsättning mot 2023 - för 40:e året i rad! Det är mäktigt.
Vi planerar för Lyckå Kammarmusik Festival 2 - 9 juli.
Sannerligen en ljuspunkt att ta sikte på.

Hoppas vi ses då.

hälsar

Berth Nilsson
Konstnärlig ledareLyckå Kammarmusik Festival/Blekinges Internationella Festspel har som målsättning att bygga en unik, konstnärlig arbetsmodell och skapa en öppen och experimentell scen med lokal och regional förankring. En scen med plats för såväl klassiskt som nytt, olika genrer, gränsöverskridande men framför allt verksamhet som präglas av kreativitet, kommunikation och utveckling.

Lyckå Kammarmusik Festival Re-Creation cirklar kring skapande, återskapande och nyskapande; och bl.a. med avstamp i klassikerna som inspirationskälla men också vidare över gränsöverskridande domäner som improvisationsmusik, ny musik och andra konstnärliga former.

Festivalen är medlem i det internationella Beethoven Pastoral project, se länk.

Beethoven Pastoral projekt blir en viktig signal för humanitet mellan människa till människa och mellan människa och natur.

Det signalerar att konsten gör människan till människa men att naturen är dess moder.

Vi står i ett idéhistoriskt flöde men klarar inte en fortsatt utveckling utan "Urlicht", konstverkets ursprung eller urkraften - naturen!


Beethoven's Pastoral project will be an important signal for the humanity of man to man, and between man and nature.

It signals that art makes man human but that nature is its mother.

We are in an idea-historical flow, but cannot withstand further development without "Urlicht", the origin of the artwork or the primordial force - nature!

Se dokumentär om festivalen! Klicka på bilden nedan:

Lyckå-30år

För dig som kommer resande för att besöka festivalen finns mycket som kommunen har att erbjuda dig.

Bilden nedan länkar dig vidare till Visit Karlskrona.